กิจกรรมโครงการ “ม้ามีชีวิต พิชิตม้าเม็ด” ของกองกำกับการม้าตำรวจ ในงานเทศกาลของดีเขตบางบอน ครั้งที่ 3 ณ.บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าแมคโคร สาขาบางบอน ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถุนายนนี้

เนื่องจากประเทศไทยในปัจจุบันจะมีฐานการผลิตยาบ้าที่สำคัญในประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าได้มีการขยายฐานการผลิตยาบ้าในประเทศลาว กัมพูชา และพม่า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดน นอกจากนี้ยังปรากฏว่า กลุ่มนักค้าเฮโรอีนทางภาคเหนือได้มีการหันมาค้ายาบ้ามากขึ้น ทำให้คาดว่าในอนาคตยาบ้าจะมีการขยายตัวอย่างกว้างขวางมากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันได้พบว่าผู้เสพยาบ้าได้ขยายตัวออกไปสู่กลุ่มผู้ว่างงานและนักเรียนนักศึกษา ซึ่งทั้งสองกลุ่มดังกล่าวพบว่ามีแนวโน้มที่สูงมากขึ้นทำให้คาดว่าในอนาคตกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ค้ายาบ้าให้ความสนใจ และถือเป็นกลุ่มลูกค้าแหล่งใหญ่
//กองกำกับการม้าตำรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดที่จะหาวิธีการต่างๆโดยอาศัยม้า ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตและสัตว์ที่น่ารัก เข้าไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาบ้าและยาเสพติดอื่นๆ จึงได้นำมาสู่การจัดตั้งโครงการ “ม้ามีชีวิต พิชิตม้าเม็ด” ขึ้น โดยโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2544 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ตามชุมชนและสถานศึกษา สถานประกอบการและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จำนวน 10 แห่ง/เดือน มาโดยตลอด

//ซึ่งในงานครั้งนี้จะได้พบกับกิจกรรมของบูทตำรวจม้า ที่จัดเจ้าหน้าที่มาบรรยายให้ความรู้กับเยาวชนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และผู้ปกครองยังสามารถพาลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมฝึกขี่ม้าเพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของร่างกายและส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬาเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด

Leave a Reply

%d bloggers like this: