จังหวัดร้อยเอ็ด ชุดปฏิบัติการพิทักษ์สาเกตุ สนธิกำลัง เข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งได้รับข้อมูลจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

จังหวัดร้อยเอ็ด…วันที่ 22 มิ.ย. 2561 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผวจ.รอ. สั่งการให้ชุดปฏิบัติการ “พิทักษ์สาเกต” (ชุดเคลื่อนที่เร็ว บก.อส.จ.รอ.) อำนวยการโดยนายพิจิตร บุญทัน ปจ.รอ. สนธิกำลังกับตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.รอ. อำนวยการโดย พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต ผบก.ภ.จ.รอ. เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร มทบ.27 อำนวยการโดย พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 ฝ่ายความมั่นคง อ.เมืองร้อยเอ็ด อำนวยการโดยนายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นอภ.เมืองร้อยเอ็ด ชุดพิทักษ์สาเกตจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด เข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งได้รับข้อมูลจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่บ้านแดง ม.8 และ ม.20 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 4 เป้าหมาย ประกอบด้วย
1. นายพงศกร หรือฟลุ๊ค สุวรรณ์ อายุ 23 ปี เลขที่ 90 หมู่ 8 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
2. นายสมชาย หรือเมิ้ง ชมภูวิเศษ อายุ 28 ปี เลขที่ 55 หมู่ 8 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
3.นายสมพร หรือเฮ้า มัจฉาโชติ อายุ 38 ปี เลขที่ 68 หมู่ 20 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
4.นายจตุพล หรือแอดดี่ ชมภูวิเศษ อายุ 26 ปี เลขที่ 6/1 หมู่ 20 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จากการตรวจค้นทั้ง 4 เป้าหมาย ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย และได้ทำการตรวจปัสสาวะทัั้ง 4 ราย พบมีสารเสพติด ยอมรับว่าเสพยาเสพติดจริง จึงได้บันทึกผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้น และบันทึกยินยอมเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ส่งตรวจโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเพื่อยืนยันผลต่อไป

จากนั้น ชุดปฏิบัติการ “พิทักษ์สาเกต” (ชุดเคลื่อนที่เร็ว บก.อส.จ.รอ.) ได้สนธิกำลังกับฝ่ายความมั่นคง อ.เชียงขวัญ ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.รอ. และ เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่ อ.เชียงขวัญ เข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งได้รับข้อมูลจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่บ้านวังยาว ม.9 ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 3 เป้าหมาย ประกอบด้วย
1.นายจำลอง หรือท้อป วิเศษปัสสา บ้านเลขที่ 3/3 ม.9 บ้านวังยาว ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ
2. นายวิชัย หรือตุ้ย สวัสเอื้อ บ้านเลขที่ 40 ม.9 บ้านวังยาว ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ
3. นายอดิเรก หรืออ๊อด ไชยพจน์ บ้านเลขที่ 30 ม.9 บ้านวังยาว ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ
จากการตรวจค้นทั้ง 3 เป้าหมาย ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย และได้ทำการตรวจปัสสาวะทัั้ง 3 ราย พบมีสารเสพติด ยอมรับว่าเสพยาเสพติดจริง จึงได้บันทึกผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้น และบันทึกยินยอมเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ส่งตรวจโรงพยาบาลเชียงขวัญเพื่อยืนยันผลต่อไป

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฯ จะได้ทำการสอบสวนขยายผลเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและดำเนินการจับกุมปราบปรามต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: