จังหวัดอุบลราชธานี….สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบุณฑริก อบรมเกษตรกร ในโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร ให้แก่ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ.

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี….นายคมสิทธิ์ กิติพิเชฐสรรค์ ปศุสัตว์อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดอบรมเกษตรกร ไทยนิยมยั่งยืน หลักสูตรการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในโครงการเพิ่มทักษะ อาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ป่าสนฟาร์ม บ้านป่าสน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้อบรมด้านการเลี้ยงไก่ การดูแลรักษา การจัดการฟาร์ม การใช้ยาและเวชภัณฑ์ พร้องทั้งการลงมือฝึกภาคปฎิบัติ การทำวัคซีน เพื่อป้องกันโรค นิวคาสเชิลและหลอดลมอักเสบ วัคซีนป้องกันโครงอหิวาต์เป็ดและไก่ ได้มอบปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์พร้องทั้งเวชภัณฑ์ตามโครงการให้แก่ผู้ที่เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย..

ภาพ/ข่าว: ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์อุบลราชธานี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: