นครพนม ร.3 พัน.3 บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และส่วนราชการในพื้นที่ สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติแก่ผู้ยากไร้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงาน นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม บูรณาการร่วมกับ ร้อยเอก วิเศษ ชัยหน้า ผู้บังคับกองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ เป็นผู้แทน พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน 3) และส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 หลัง ให้กับนางสาว สมจิต คำวัน บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลเรณูใต้ และ บ้าน นายสุเมธ ธ.น.ตุ่น บ้านเลขที่ 130 หมู่ 7 บ้านหนองแต้ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยการดำเนินโครงการก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ นั้น เป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันแสดงความจงรักภักดี โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 และองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร พร้อม เป็น 3 หน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อนและดำเนินการก่อสร้างบ้านสำหรับประชาชนผู้ยากไร้ ยากจน และด้อยโอกาส เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมและจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ โดยทางด้านกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีกำหนดการก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติฯจำนวน 15 หลัง เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ได้อยู่อาศัย เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานต่อไป ในการดำเนินการสร้างบ้านนั้นยังคงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Leave a Reply

%d bloggers like this: