พระอาจารย์หนูพิน ฐานุตตโมเจ้าอาวาส วัดดอยแม่ปั๋ง ประธานจัดงานบำเพ็ญกุศล อุทิศถวาย หลวงปู่แหวน สุจิณโณ~หลวงปู่หนู สุจิตโต และ หลวงปู่นาค อุตถวโร ณ.วัดดอยแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่…

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญ

ขอเรียนเชิญคณะมิตรศรัทธาบ้านใกล้เรือนเคียงทุกท่าน มาร่วมงานบุญบำเพ็ญกุศลฯ ประจำปี 61 อุทิศถวายแด่๛หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ผู้เป็นเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระ ดิถีคล้ายวันมรณภาพ ครบรอบ 33 ปี ๛ และในการบุญนี้ทาง พระอาจารย์ หนูพิน ฐานุตตโม
เจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปั๋ง เป็นประธานจัดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ ศิษยานุศิษย์ จะได้ร่วมทำบุญอุทิศถวายแด่ หลวงปู่หนู สุจิตโต ดิถีคล้ายวันมรณภาพ ครบรอบ 13 ปี และ หลวงปู่นาค อุตถวโร ดิถีคล้ายวันมรณ ภาพ ครบรอบ 12 ปี ซึ่งทางวัดดอยแม่ปั๋ง ได้จัดงานบุญนี้ขึ้นมาในวาระเดียวกัน ณ.สถานที่ วัดดอยแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่..
ทั้งนี้ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 แรม 5 ค่ำ เดือน 8 ๏ เวลา 09.09 น.ทางวัดดอยแม่ปั๋งจัดให้มีการบวชชีพราหมณ์-นุ่งขาว-ห่มขาว สมาทานศีล 8 และ ๏ เวลา 13.00 น.มีพิธี การบวชพระ-สามเณร เรียนเชิญท่านใดสนใจจะร่วมบวชถวายเป็นกุศลฯสมัครได้ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ.วัดดอยแม่ปั๋ง(โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ๏ เวลา 20.00 น.พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กันณฑ์ และ ๏ เวลา 20.45 น.พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์บังสกุล.. ///..ส่วนวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 แรม 6 ค่ำ เดือน 8 ๏ เวลา 07.00 น. เชิญคณะมิตรศรัทธาทุกท่านมาร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ และ สามเณร ณ.ลานหน้าศาลาการเปรียญ วัดดอยแม่ปั๋ง เป็นการเสร็จสิ้นพิธีในบุญใหญ่ทั้งสองวันนี้ครับ..//

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: