‘18 ต้องห้าม’ ปฏิบัติการเชิงรุกของตำรวจ ปคม.สร้างเครือข่ายระวังภัย..

‘18 ต้องห้าม’ ปฏิบัติการเชิงรุกของตำรวจปคม.สร้างเครือข่ายระวังภัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภูเก็ต
โดยมี พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ พร้อมด้วย
พ.ต.อ.อธิศวิส กมลรัตน์ รองผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ต.อ.ชินพันธ์ พราหมณ์พันธ์ุ ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ต.ท.วชิรศักดิ์ คชน่วม รองผู้กำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ และ เจ้าที่ตำรวจประจำกองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ในพื้นที่รับผิดชอบภาค 7 และ ภาค 8 การกระทำ ความผิดต่อเด็กเยาวชนและสตรี รวมทั้งความผิดเกี่ยวกับแรงงาน การจัดระเบียบสังคมและความผิดอื่น ที่เกี่ยวเนื่อง จึงได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีเด็ก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการก่อให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ จึงได้จัดทำ โครงการ “สิบแปด ต้องห้าม” เพื่อขจัดการค้าประเวณีเด็กในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ

๑. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ส่งเสริมทัศนคติ เพื่อกำจัด และลดความเสี่ยงในการเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้เรื่องกฎหมายการค้ามนุษย์ ทราบถึงวิธีการป้องกันการถูกหลอกลวง มิให้ตกเป็นเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ
๓. เพื่อแสวงหาความร่วมมือ ในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: