พิษณุโลก กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับประธานสภา เกษตรจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะทำงานในการเตรียมสมุนไพรบำรุงร่างกาย เพื่อส่งมอบให้กับศูนย์พักคอย

พิษณุโลก กอ.รมน.จังหวัด พ.ล. ร่วมกับ ร.อ.อุบล พุทธรักษณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมทหารผ่านศึกพิษณุโลก ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก และสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะทำงาน ในการเตรียมสมุนไพรบำรุงร่างกาย ขั้นตอนการต้มน้ำสมุนไพร โดยมีขั้นตอนการทำตั้งแต่การเตรียมสมุนไพร, การต้มน้ำให้เดือด, ใส่สมุนไพรที่เตรียมไว้, การปรุงรสให้รับทานได้ง่ายขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวัตถุดิบที่ใช้ต้มน้ำสมุนไพรในเบื้องต้นนั้น ได้รับการสนับสนุนมาจากหลายภาคส่วน อาทิเช่น สมาคมทหารผ่านศึกพิษณุโลก ชมรมศิษย์เก่า รร.พิษณุโลกศึกษา (รร.เตรียมอุดม) และ กอ.รมน.จังหวัด พ.ล. ตลอดจนรับซื้อมาจากเกษตรกรใน จ.พิษณุโลก โดยได้นำน้ำสมุนไพรสูตรบำรุงร่างกายไปส่งมอบในพื้นที่ศูนย์พักคอยจำนวน 1 จุด ได้แก่ ศูนย์พักคอยแห่งที่ 3 ( มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม) เพื่อนำไปบริหารจัดการ และดำเนินการไปให้คนป่วยกลุ่มสีเขียวได้รับประทาน ต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: