พิษณุโลก นายก อบจ.ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้า “เมืองอัจฉริยะ”

พิษณุโลก นายก อบจ.ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้า “เมืองอัจฉริยะ
วันที่ 14 กันยายน 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้า “เมืองอัจฉริยะ” นำร่องภายใต้ชื่อโครงการ “ชุมชนตลาดบ้านคลอง Smart Safety Zone 4.0” โดยมี พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกในครั้งนี้ด้วย
ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรมจัดระบบการป้องกันอาชญากรรม ในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วนโดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” นำไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ได้มีการพิจารณาถึงความพร้อม เลือกชุมชนตลาดบ้านคลอง ในการนำร่องโครงการ Smart Safety Zone 4.0 พร้อมทั้งได้นำนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตามแนวคิดที่จะลดความหวาดระแวงภัยอาชญากรรม พร้อมกับความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และการนำนวัตกรรมมาใช้ อาทิ การทำแอพพลิเคชั่นเพื่อบริการประชาชน ปรับปรุงห้อง CCOC ให้เป็นไปตามแบบที่ ตำรวจกำหนด และเป็นจุดควบคุมสั่งการแบบครบวงจร เชื่อมระบบกล้องวงจรปิดจากศูนย์ควบคุมสั่งการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก และติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพิ่มเติมอีกจำนวน 40 ตัว จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในเขต Smart Safety Zone 4.0 ติดตั้งเสารับแจ้งเหตุ SOS บริเวณตลาดบ้านคลอง ปรับภูมิทัศน์/สภาพแวดล้อม ขีดสี ตีเส้นเครื่องหมายจราจรขาวแดง ซึ่งในขณะนี้พื้นที่ตามโครงการ “ชุมชนตลาดบ้านคลอง Smart Safety Zone 4.0” ของ สภ.เมืองพิษณุโลกมีความพร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัยในชุมชน และจะขยายต่อไปในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: