อำเภอชัยบุรี รณรงค์ฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 และหญิงตั้งครรภ์

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์สร้างการรับรู้ในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 มี นายไชยา ไชยชนะ สาธารณสุขอำเภอชัยบุรี กล่าวรายงาน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนันผู้ใหญ่บ้าน นายก อปท. อสม. อส. เข้าร่วม

นายไชยา ไชยชนะ สาธารณสุขอำเภอชัยบุรี กล่าวว่า อำเภอชัยบุรีมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องฉีดวัคซีน จำนวนประมาณ 17,000 คน คิดเป็น 70%ของประชากรอำเภอชัยบุรี แยกเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไป 12,000 คน ผู้สูงอายุ 2,986 คน ผู้ป่วย 7 โรค 2,822 คน คนตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ 48 คน ซึ่ง ศคบ ได้กำหนดให้ฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 ให้ได้จำนวน 70% ภายใน30 กันยายน 2564 ซึ่งขณะนี้อำเภอชัยบุรี ฉีดไปได้รวม 3,326 คนคิดเป็น 56.80 %
นายอำเภอชัยบุรี กล่าวว่า ในการรณรงค์ครั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญของการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 ว่าวัคซีนที่ฉีดให้ประชาชนนั้น จะสามารถป้องกันความรุนแรงของการเกิดโรคได้ควบคู่กับการปฏิบัติตนเว้นระยะห่างทางสังคม หมั่นล้างมือและสวมหน้ากากอานามัยอย่างต่อเนื่อง จะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ ที่ผ่านมาได้ให้ความสำคับกับการจัดกิจกรรมรณรงค์มาโดยตลอด สำหรับวันนี้รณรงค์โดยเน้นใช้รถประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ทั่วทั้งอำเภอชัยบุรีและมีกิจกรรมอสม.ร่วมกับเจ้าหน้าที่เคาะประตูบ้านให้ความรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ชาวบ้านเชื่อมั่นในการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่ทุกคนจะผ่านวิกฤติโควิด-19ไปด้วยกัน

หัวหน้า​ศูนย์ข่าว​ เรื่อง​จริง​ผ่าน​เลนส์​ สุราษฎร์​ธานี​ / รายงาน

คุณ​ณรงค์​ชัย​ ช​ลา​ลักษ์

คุณ​สุพัตรา​ เลี่ยม​รัตน์

คุณ​สุทธิ​ชาติ​ รัช​ชะ

คุณ​วิทยา​ แซ่หม่ง

Leave a Reply

%d bloggers like this: