สระแก้ว – ชาวบ้านหันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จำนวนกว่า 1,000 คน ออกมาร่วมใจปั่นจักรยานรณรงค์คัดค้านโรงงานไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ รักษ์บ้าน รักแผ่นดิน รักถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อมรอบตำบล ระยะทาง 28 กม.

เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 24 มิ.ย.61 ที่บ้านหันทราย ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ชาวบ้านและเยาวชนในพื้นที่จำนวนกว่า 1,000 คน ออกมาร่วมกิจกรรมรณรงค์ปกป้องท้องถิ่น โดยมีกำนันตำบลหันทรายและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ,3 ,5 ,และหมู่ 10 ร่วมกิจกรรม เพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ด้วยการปั่นจักรยานออกรณรงค์ให้ชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่ รับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลกระทบจากโรงงานไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ระยะทางรวม 28 กิโลเมตร รอบตำบลหันทราย โดยชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะใส่เสื้อโทนสีขาว สกรีนคำว่า “คนรักษ์ ต.หันทราย หยุดสร้างโรงงานไฟฟ้าฯ” ด้านหลังด้วย

ทั้งนี้ในขบวนรณรงค์ดังกล่าว ชาวบ้านจะนำป้ายคัดค้านโรงงานไฟฟ้า มาใช้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับชาวบ้านตลอดเส้นทางและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกันไปด้วย อาทิ “รักบ้าน รักแผ่นดิน รักถิ่นฐานบ้านเกิด โปรด..อย่านำโรงงานไฟฟ้าฯ มาสร้างในพื้นที่บ้านเรา” , “นึกถึงคนรอบข้างสักนิด ก่อนคิดลองยา” , “ยาเสพติดจะหมดไป ต้องร่วมใจกันต่อต้าน” ,”รวมพลังมวลชน ตำบลหันทราย ขอคัดค้าน การก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ ด้วยพลังแห่งความสามัคคี” ,”ชาวตำบลหันทราย ขอคัดค้านโรงงานไฟฟ้าพลังงาน ก่อนที่จะหายนะ ทั้งตำบล” เป็นต้น โดยขบวนปั่นจักรยานครั้งนี้ มีความยาวตั้้งแต่หัวขบวนไปท้ายขบวนยาวประมาณ 2 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ในการปั่นได้รอบตำบล

นายสมบัติ อนงค์พร อายุ 44 ปี อยู่หมู่ 4 บ้านหนองบัวใต้ ชาวบ้านตำบลหันทราย ที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า มาร่วมปั่นจักรยานเพื่อต่อต้านโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ เพื่อสุขภาพของคนตำบลหันทราย และเพื่อลูกหลานของเรา ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พวกเรารับไม่ได้ ไม่ควรจะมาทำร้ายลูกหลานของเรา เราอยู่อย่างสงบสุขมาช้านาน จึงต้องออกมาเพื่อปกป้องลูกหลานของเรา

ส่วน น.ส.ดอกไม้ หันทยุง อายุ 46 ปี ชาวบ้านหันทราย หมู่ 5 กล่าวว่า ชาวบ้านออกมาปั่นจักรยานต่อต้านโรงไฟฟ้าชีวภาพ โดยมีประชาชนมาร่วมกันจำนวนมากประมาณ 1,300 คน ปั่นตั้งแต่บ้านหันทราย มาบ้านบ่อหลวง บ้านหนองบัว ไปบ้านตุ่น และบ้านหันทราย เพื่อรณรงค์ให้ชาวบ้านทุกคนรับรู้ถึงพิษภัยของมลพิษจากโรงงานไฟ้ฟ้า

อย่างไรก็ตาม กรณีชาวบ้านในพื้นที่ ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ออกมาคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าฯนี้ เกิดขึ้นภายหลังมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ณ ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานก๊าซชีวภาพร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 12 เมกกะวัตต์ ของบริษัท ซุปเปอร์โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด เมื่อวันที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา หลังมีการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าร์เซลล์ก่อนหน้านี้ 1 ปี ซึ่งส่งผลให้อากาศบริเวณโดยรอบร้อนขึ้นในปัจจุบัน.

นายยุทธน พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว
————————–
CG:น.ส.ดอกไม้ หันทยุง อายุ 46 ปี ชาวบ้านหันทราย หมู่ 5 (หญิงเสื้อขาวใส่หมวก)

Leave a Reply

%d bloggers like this: