คณะมวลชน กอ.รมน.ทสปช. ได้ทำโครงการกับมาหาและคิดถึง มอบไออุ่นรักให้น้องๆครั้งที่ 2

วันที่ 20 /6/61 คณะมวลชน กอ.รมน.ทสปช. ได้ทำโครงการกับมาหาและคิดถึง มอบไออุ่นรักให้น้องๆครั้งที่ 2
ณ. โรงเรียนบ้านยางคู่ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เวรา 9.19 น. โดยท่านร้อยเอก วีรฤทธิ์ อินวอ นายทหารติดตาม พลเอก
ชนาธิป บุนนาค เป็นประธานในพิธีมอบของให้น้องๆในวันนี้ ในโครงการกลับมาหา เพราะคิดถึง มอบไออุ่น รักกับน้องๆครั้งที่ 2 โดยท่านผอโรงเรียนทำการต้อนรับ ท่านผอ จิตติมา ปลีฝัก และหัวหน้ามูลนิธิปอเต็กตึ้ง ท่าน ร.ต.อ.
สามารถ อำไพ .ชานธน และคณะกรรมการมวลชน
กอ.รมน. ไทยอาสาป้องกันชาติ
1 ธนพรรณ สามประทีปถาวร
2 สุนทร คงกลาง
3 ธีระวิทย์ ขวัญปัญญา
4 ศิริลักษ์ บุญญโรดล
ได้มอบสิ่งของให้กับโรงเรียนอนุบาล บ้านยางคู่
ทางผอโรงเรียนบ้านยางคู่และคณะกรรมการทุกท่านขอขอบคุณท่าน ร้อยเอก วีรฤทธิ์ อินวอ
นายทหารติดตาม พลเอก ชนาธิป บุนนาค ขอให้ท่านมีความสุขความ เจริญหน้าที่การงาน มีโชคมีลาภโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มาเบียดเบียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนโรงเรียนอนุบาลบ้าวยางคู่ ทุกๆท่านครับ

คำรพ 104

Leave a Reply

%d bloggers like this: