เดอะโอ๋!!! รับโล่รางวัลเกียรติคุณพระลัญจกร ญสส.”พระกินรี”คนดีของแผ่นดิน

เดอะโอ๋!!! รับโล่รางวัลเกียรติคุณพระลัญจกร ญสส.”พระกินรี”คนดีของแผ่นดิน

วันนี้ 24 มิ.ย.61 ที่ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กทม.พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 รับประทานโล่รางวัลเกียรติคุณ พระลัญจกร ญสส.”พระกินรี(คนดีของแผ่นดิน) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561″จาก“สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”ที่ได้รับเลือกเป็นแบบอย่าง “คนดี คิดดี สังคมดี”(คนดีของแผ่นดิน)ตามโครงการปณิธานความดี แทนคุณแผ่นดิน ของสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(สว.นท.)โดยมี พล.อ.จิตตสักก์ เจริญสมบัติ เป็นประธานในพิธี

Leave a Reply

%d bloggers like this: