พ.ต.อ .กนกศักดิ์ สิงห์ทอง ผกก.สภ.ระเบาะไผ่ พร้อมด้วย พ.ต.ท.มงคล โท้เป๋า รอง ผกก.สส สภ. ระเบาะไผ่ ได้จัดอบรมเพิ่มเติมให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ

และได้เชิญวิทยากร หลายท่านมาบรรยาย อาทิเช่นอาจารย์โรงเรียนระเบาะไผ่ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายนาฏศิลป์ พร้อมนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย มาบรรยายและทำตัวอย่างให้ตำรวจนำ ไปปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชน และได้เชิญคุณสมาน ผจก. โรงแรมทราวดีมาแนะนำเรื่องบุคลิกภาพ แล้วการให้บริการแบบเหนือความคาดหมายให้ผู้รับการบริการประทับใจ การฝึกอบรมเจ้าที่ตำรวจขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชน แล้วต่อเนื่องด้วยการตรวจทรงผมตำรวจทุกนายความยาวไม่เกิน สาม ซม. ได้อบรมชี้แจงการแต่งกายชุดจิตอาสา การฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าที่ตำรวจทำหน้าที่ต้อนรับผู้มาใช้บริการให้เป็นมืออาชีพรวมทั้งการปรับบุคลิกภาพของเจ้าที่ตำรวจ ในด้านการให้บริการประชาชน การไหว้ และการต้อนรับ แล้วหลังจากการฝึกอบรมในช่วงบ่าย เสร็จสิ้น ในช่วงเวลา 4 ในช่วงเวลา 4 โมงเย็น พ.ต.อ กนกศักดิ์ สิงห์ทอง ผกก.พร้อมด้วย พ.ต.ท.มงคล โท้เป๋า รอง ผกก.สส. สภ. ระเบาะไผ่ แนะนำเจ้าที่ตำรวจ พัฒนาสถานีตำรวจ โดยมีการนำรถน้ำมาฉีดล้าง ด้านหน้าของ สภ. และตัดหญ้าทำความสะอาดภายในบริเวณ สภ. ระเบาะไผ่ จุดประสงค์ในการทำครั้งนี้ เพื่อต้องการให้โรงพักเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อประชาชน ที่มาใช้บริการใน สภ.

/ภาพ//ข่าว//40502//สายฟ้า ปราจีนบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: