อาจารย์วรพล อรลักษณ์กิจ นายกสมาคมกวนอู เสรีไทย 50 พร้อมคณะกรรมการและศิษยา นุศิษย์ ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนแต่เรียนดีเป็นปีที่ 9 รวมกว่า 9 แสนบาท ซึ่งในปีนี้มอบทุนการศึกษาจำนวน 67 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 67,000 บาท

ช่่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง อาจารย์วรพล อรลักษณ์กิจ นายกสมาคมกวนอู เสรีไทย 50 พร้อมคณะกรรมการและศิษยานุศิษย์ ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน เรียนดีแต่ยากจนเป็นปีที่ 9 รวมกว่า 9 แสนบาท ซึ่งในปีนี้มอบทุนการศึกษาจำนวน 67 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน. 67,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิชัย จันทร์เทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคันนายาว (ธานินทร์สงเคราะห์) สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เป็นประธานรับมอบ ณ สมาคมกวนอู เสรีไทย 50 เมื่อเร็วๆนี้

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: