เดอะโอ๋!!! ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจสภ.อุทัยภ.จว.พระนครศรีอยุธยาพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย

เดอะโอ๋!!! ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจสภ.อุทัยภ.จว.พระนครศรีอยุธยาพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย

วันนี้ 25 มิ.ย.61 ที่สภ.อุทัย อ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยาพล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์รอง ผบช.ภ.1/เอราวัณ 3 เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจสภ.อุทัยภ.จว.พระนครศรีอยุธยาพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของ ผบ.ตร.และ ผบช.ภ.1 ตามคำสั่ง ภ.1 ที่ 265/2560 ลง 2 ต.ค.2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ฯ รับผิดชอบพื้นที่ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา และ ภ.จว.สิงห์บุรี ช่วงระหว่างเดือน มิ.ย.- ก.ค.2561 โดยมีพ.ต.อ.ฉลอง สุขจันทร์รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยาพ.ต.อ.ธรรมนูญ บุญเรือง ผกก.สภ.อุทัย พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวว่าในที่ประชุมได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายให้ขับเคลื่อนและปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของรัฐบาล,ผบ.ตร.และผบช.ภ.1 อย่างเคร่งครัดโดยได้เน้นย้ำให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรมพร้อมกำชับให้ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะในขณะแต่งเครื่องแบบ ต้องแต่งกายและตัดผมสั้นให้เรียบร้อยหลีกเลี่ยงการแสดงกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะโดยให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดตามนโยบายของ
ตร.และปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนในสถานีตำรวจ ตามหนังสือสั่งการของตร.อย่างเคร่งครัดพร้อมพัฒนาหน่วยงานปรับปรุงอาคาร สถานที่ ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนและพร้อมต่อการรับการตรวจจากคณะจเรตำรวจแห่งชาติและให้ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามนโยบายของ ตร. อย่างเคร่งครัด

สำหรับนโยบายด้านการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์,รถจักรยานยนต์ (ปจร.) และด้านการปราบปรามการกระทำความผิดจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ปลป.)ของรัฐบาล,ตร.และ ภ.1 อย่างเคร่งครัด
โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวพร้อมจัดทำข้อมูลท้องถิ่น,ข้อมูลบุคคลตามหมายจับค้างเก่า(CCOC)และให้เร่งรัดจับกุมตัวมาดำเนินคดีให้จงได้โดยให้มีการสืบสวน ก่อน/ขณะ/หลัง เกิดเหตุ จัดตั้งแหล่งข่าวทุกชุมชนและเพิ่มความเข้มในการออกตรวจป้องกันเหตุและหมั่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำ จัดสายตรวจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดทำแผนระดมกวาดล้างตามวงรอบที่เหมาะสมพร้อมอำนวยความยุติธรรมทางอาญาด้านงานสอบสวนปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 และให้กำกับดูแลการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และจริงใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามให้เพิ่มความเข้มในการป้องกันปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมาย การค้าประเวณี และความผิดเกี่ยวกับสถานบริการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามคำสั่ง ตร.ที่ 234/2558ในห้วงระหว่างระดมการปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 นี้ ให้เพิ่มความเข้มในการเร่งรัดสืบสวนปราบปรามจับกุม การลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลในทุกรูปแบบ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายการสื่อสารทุกชนิด เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงโทษของการเล่นการพนันและผลกระทบที่จะได้รับและให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย และในด้านชีวิตความเป็นอยู่ ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 อย่างเคร่งครัด กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย ห้ามยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นอันขาดพร้อมให้หัวหน้าสถานีประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่แบบบูรณาการให้มีภาวะผู้นำกล้ายืนหยัดในความถูกต้อง เป็นธรรม และเมตตาธรรมและได้กำชับเรื่องการรายงานข้อราชการสำคัญให้ปฏิบัติตามหนังสือข้อสั่งการว่าด้วยเรื่องการรายงานเหตุให้ทราบ อย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดข้อบกพร่องโดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”

Leave a Reply

%d bloggers like this: