ตำรวจชุมชนสัมพันธ์สน.ประเวศ ร่วมกับ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.พระโขนง และ ชมรมส่งเสริมตำรวจไทยดีเด่นรณรงค์ป้องกันยาเสพติด และ สิ่งผิดกฏหมาย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และ การ รณรงค์ห้ามเล่นการพนันทายผลฟุตบอล แก่นักเรียน และ บุคลา กรของโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์..//

มื่อวันจันทร์ที่ี้ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 11:30-14:00 น. ตชส.สน.ประเวศ ร่วมกับ ตชส.สน.พระโขนงและ ชมรมส่งเสริมตำรวจไทยดีเด่นรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมายในเยาวชน โรงเรียนนานาชาติ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และรณรงค์ห้ามเล่นการพนันทายผลฟุตบอล ให้กับนักเรียน และ บุคลากรของโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ โดยมี คุณณสกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม ประธาน กต.ตร.ฯ และ ประธานชมรมฯ , คณะกรรมการชมรม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ผ่่านเลนส ์005-รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: