คณะสื่อมวลชนอาเซียน 10 ประเทศและจีน ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี เป็นวันที่ 2 ในนครหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ของ สปป.ลาว

คณะสื่อมวลชนอาเซียน 10 ประเทศและจีน ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี เป็นวันที่ 2 ในนครหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ของ สปป.ลาว

คณะสื่อมวลชนอาเซียนและจีน ในโครงการปฏิบัติการเยี่ยมเยือนเพื่อการเรียนรู้ระหว่างสื่ออาเซียน (การท่องเที่ยวไทย-ลาว) ออกเดินทางจากที่พักตั้งแต่ 5 นาฬิกา 15 นาที เพื่อร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง ซึ่งเป็น 1 ในประเพณีเก่าแก่ทางพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบางที่สืบทอดกันมายาวนาน

โดยมีพระภิกษุสงฆ์และสามเณร รวมกว่า 200 รูป เดินเท้ามารับบาตร จากชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่แต่งกายชุดพื้นเมือง มานั่งรอตั้งแต่เช้าตรู่ ตามเส้นทางถนนสายหลักในนครหลวงพระบาง ผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่น และมีแพรเบี่ยงหรือผ้าสไบพาดไหล่ ส่วนผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาวและมีผ้าพาดเช่นกัน

ทั้งนี้ตามประเพณีการตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง จะใส่บาตรเพียงแค่ข้าวเหนียวอย่างเดียว หลังพระบิณฑบาตเสร็จกลับถึงวัดแล้ว ชาวบ้านจะจัดอาหารกับข้าวตามไปถวายที่วัดอีกที

จากนั้นคณะสื่อมวลชนอาเซียนและจีน เดินทางด้วยเรือล่องลำน้ำโขง ไปยังน้ำตก “ตาดกวางสี’ น้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ ขนาดความสูง 75 เมตร ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในนครหลวงพระบาง และต้องเดินทางมาถึงให้ได้เมื่อมานครหลวงพระบาง โดยคณะสื่อมวลชนได้ลงเล่นน้ำตกและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ก่อนที่จะเดินทางไปยังหมู่บ้าน “ช่างฆ้อง” ซึ่งเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมกระดาษสา ใช้แรงงานคนในการผลิต ตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่สืบทอดกันมายาวนาน และไปที่ “Ock Pop Tok” ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอมือพื้นเมือง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่โขง พร้อมฟังบรรยายวิธีการ ตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงไหม การย้อมสีผ้าจากธรรมชาติและการสาธิตทอผ้าด้วยมือ

ขณะที่ในช่วงค่ำ ท่านวงสะหวัน เทพพะจัน รองเจ้าแขวงหลวงพระบาง เป็นประธานเลี้ยงอาหารค่ำคณะสื่อมวลชน พร้อมกล่าวยินดีที่สื่อมวลชนเดินทางมาเยี่ยมเยือนนครหลวงพระบาง และหวังว่าจะช่วยนำเสนอเรื่องราวไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

” หลังจากที่นครหลวงพระบางได้รับการยกย่อง จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ยกย่องให้หลวงพระบางเป็น เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ยังมีลมหายใจ เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.1995
ได้มีการกำหนดแนวทางในการพัฒนา โดยยึดการท่องเที่ยวเป็นเสาหลัก เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวมากถึง 228 แห่ง ทั้งที่พัฒนาแล้ว และยังไม่ได้พัฒนา ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

ซึ่งปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เพื่อเฉลิมฉลองทั้งเนื่องในโอกาสเป็นปีท่องเที่ยวของ สปป.ลาว และในโอกาสที่หลวงพระบางได้ยกระดับจากเมืองหลวงพระบาง ขึ้นเป็นนครหลวงพระบางอีกด้วย” รองเจ้าแขวงหลวงพระบาง กล่าว ก่อนจะมีการมอบของที่ระลึกให้กับ
นางสาว สุมนชยา จึงเจริญศิลป์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนด้วย

สำหรับโครงการ Confederation of Thai Journalists – Lao Journalists Association Working Visit Program เพื่อศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงในมิติสังคมวัฒนธรรมใน 2 ประเทศ คือไทยและลาว ครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าวลาว ภายใต้กรอยสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ตามแผนปฏิบัติการ 2018-2020 ที่ได้ประกาศในการประชุมใหญ่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนครั้งที่ 19 ที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 17-26 มิ.ย. 2561

ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (25 มิ.ย.) จะมีพิธีปิดโครงการอย่างเป็นทางการ โดยจะมีนายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน และนาย ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ เดินทางจากไทยมาร่วมในพิธีปิด ที่นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว

สำหรับโครงการนี้ได้รับการสนับสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สายการบินไทยแอร์ เอเชีย บริษัท ช.การช่าง จำกัด มหาชน สายการบิน

Leave a Reply

%d bloggers like this: