จนท.ได้แบ่งแยกชุดปฎิบัติการออกเป็น 3 ชุด

10.54 น. ผลสรุป จนท.ได้แบ่งแยกชุดปฎิบัติการออกเป็น 3 ชุด

ชุดที่ 1 หน่วยซีล เข้าถ้ำลุยค้นหา

ชุดที่ 2 เจ้าหน้าที่กรมอุทยานและป่าไม้ เดินสำรวจหาปล่องด้านบนของถํ้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทหารทำการโรยตัวลงมาจากปล่อง

ชุดที่ 3 หน่วยกำลังตำรวจตระเวนชายแดน และ อาสาสมัครกู้ภัยเดินสำรวจบริเวณรอบ ๆ ถํ้า และแบ่งกำลังเพื่อขุดลอกดินโคลนพร้อมกับควบคุมการสูบนํ้าขึ้นจากถํ้า

Leave a Reply

%d bloggers like this: