ชาวตำบลนายางกลัก จ.ชัยภูมิ ร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด

จ.ชัยภูมิ 26/6/61 08:30น. ชาวตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ทั้งผู้เสพ ผู้จำหน่าย และผู้ผลิตในปัจจุบัน ได้เพิ่มทวีความรุ่นแรงขึ้น โดยรัฐบาลได้มีมาตรการในการปราบปรามโดยประกาศสงคราม กับยาเสพติด ซึ่งการปราบปรามก็ได้ผลในระดับหนึ่ง แต่ยาเสพติดก็ยังได้แพร่ระบาดต่อไปอีก อย่างรวดเร็ว ตามสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ ดังนั้น
เพื่อเป็นการสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดทุกชนิดเข้าไปแพร่ระบาดตามสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือกับประชาชน ทุกรูปแบบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไปโดย พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ วงค์สามี ผกก. สภ.เทพสถิต และข้าราชการตำรวจของ สภ.เทพสถิต ร่วมกับ นาย ยนต์ พันชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก และนายประวิทย์ พลอยดำผอ.โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายชกาด กาชัย ผอ.รพ.สต.นายางกลัก จึงได้จัดทำโครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดชุมชน บ้านนายางกลัก ต.นายางกลัก อเทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดยยึดถือวันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกวัตถุประสงค์ 1เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงโทษ และผลเสียของยาเสพติด 2เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตนเองของสถานศึกษา โดยให้นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เป็นผู้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาและชุมชนของตนเอง
3 เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้หันมาร่วมรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิด แจ้งเบาะแส ผู้เสพ ผู้จำหน่าย ผู้ผลิต รวมทั้งอาชญากรรมต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ กับเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
มีหน่วยงานภาครัฐและประชาชนเข้าร่วมโครงการ 500 คน

ภาพ/ข่าว คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ/รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: