สถานีวิทยุTRS99.5 จัดอบรมฝึกแท็กซี่พูดภาษาอังกฤษ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล ในโครงการ “แท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์” ปีที่8

สถานีวิทยุTRS99.5 จัดอบรมฝึกแท็กซี่พูดภาษาอังกฤษ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล ในโครงการ “แท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์” ปีที่8

วันนี้ 26 มิ.ย.61 ที่รร.รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาทักษะผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ภายใต้โครงการแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ ปีที่8 จำนวน 200 คน ที่ทางสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม(TRS99.5) ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย
โดย ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ เปิดเผยว่า การอบรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่แท็กซี่จะได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น เพราะคนขับแท็กซี่ถือเป็นอาชีพที่มีความหมายมีประโยชน์ เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจสำคัญในการท่องเที่ยวที่ทุกประเทศต้องมีเหมือนกันคือรถแท็กซี่ ดังนั้นแท็กซี่จะเป็นคนกลุ่มแรกที่ต้องสัมผัสกับนักท่องเทียว ดังนั้นความประทับใจอยู่ที่การให้บริการ แท็กซี่ต้องต้อนรับนักเที่ยวให้ได้รับการชื่นชม ที่ผ่านสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม(TRS99.5)ได้มีการอบรมโครงการ แท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์มาอย่างต่อเนื่องมีผู้ผ่านการอบรมกว่า2,000 คน ดังนั้นอยากให้แท็กซี่ตระหนักว่าตนเองคือคนสำคัญ เป็นคนเล็กๆ ที่มีความหมาย ยึดเสมอว่าเราคือผู้ให้บริการ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศ
ด้าน พันตำรวจเอกอาคม กล่าวว่า โครงการอบรมแท็กซี่ไทยให้พูดภาษาอังกฤษได้ เน้นการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ การให้บริการ ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แท็กซี่เป็นหน้าเป็นตาของสังคมเนื่องจากแท็กซี่เป็นอาชีพที่สำคัญของคนไทย ทั้งนี้ยังกล่าวฝากในแง่กฏหมายจราจรกับคนแท็กซี่ ว่าขอให้ปฏิบัติตามพรบจราจรทางบก เน้นเรื่องของการไม่ปฏิเสธผู้โดยสารใช้วาจาที่สุภาพส่งผู้โดยสารให้ถึงที่หมาย
ขณะที่ นายบุญบัญชร บุญนาม ในฐานะประธานเครือข่ายแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ ระบุว่าตนเองภูมิใจที่ได้รับการอบรมในโครงการดังกล่าว เพราะทำให้ได้ความรู้ต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพ เพราะคิดว่าภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติที่มาใช้บริการ แนะนำเส้นทาง หรือข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ พร้อมฝากให้แท็กซี่ไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร ให้เกิดความประทับใจกับผู้โดยสาร ที่ถือเป็นสิ่งคัญยิ่งสำหรับอาชีพแท็กซี่
อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ คาดหวังให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปขยายผลสู่การสร้างเครือข่ายพลเมืองที่ดี มี จิตอาสา เป็นหน้าเป็นตา สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: