ด่วน !! ล่าสุดคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีมติคำสั่งห้ามมิให้สื่อทุกสำนักไลฟ์สดที่บริเวณถํ้าหลวงขุนนํ้านางนอน เพื่อป้องกันการแย่งสัญญาณ

ด่วน ! มากที่สุด เวลา 23.05 น.

ล่าสุดคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีมติคำสั่งห้ามมิให้สื่อทุกสำนักไลฟ์สดที่บริเวณถํ้าหลวงขุนนํ้านางนอน เพื่อป้องกันการแย่งสัญญาณ และเพื่อเป็นการเปิดช่องทางสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจค้นหาน้อง ๆ ทั้ง 13 ชีวิต ที่ติดอยู่ภายในถ้ำทั้งนี้ยังเป็นการป้องกันการเผยแพร่ภาพใบหน้าของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (หน่วยซีล) ชุดที่ 2 ที่เข้าไปสมทบภายในถํ้า

Leave a Reply

%d bloggers like this: