ตชส.สน.ประเวศ ร่วมกับ ตชส.สน.พระโขนงและชมรมส่งเสริมตำรวจไทยดีเด่น รณรงค์ป้องกันยาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมายในเยาวชน

วันที่ 25 มิ.ย.61
ตชส.สน.ประเวศ ร่วมกับ ตชส.สน.พระโขนงและชมรมส่งเสริมตำรวจไทยดีเด่น รณรงค์ป้องกันยาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมายในเยาวชนรร.นานาชาติเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และรณรงค์ห้ามเล่นการพนันทายผลฟุตบอล ให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ โดยมีคุณสกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม ประธาน กต.ตร.ฯ และประธานชมรมฯ , คณะกรรมการชมรม เข้าร่วมกิจกรรม

Leave a Reply

%d bloggers like this: