เขตสายไหม เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานเขตสายไหม น.อ.ชัยณรงค์ ปุจฉาการ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เขตสายไหม ร่วมกับ ภาครัฐ – ภาคเอกชน ในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันตระหนักรู้และเฝ้าระวังถึงภัยยาเสพติด ตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืนร่วมแก้ปัญหายาเสพติดของรัฐบาล

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสายไหม เป็นประธานกล่าวคำปฏิญาณและปล่อยแถวเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตสายไหม อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด อปพร. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย ศูนย์บริการสาธารณะสุข 61 ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนพ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน โดยมีการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ณ สำนักงานเขตสายไหม ชั้น 2 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาถึงโทษภัยยาเสพติด

Leave a Reply

%d bloggers like this: