ตชส.สน.ประเวศ ร่วมกับ กกต.ตร. สน.ประเวศ ร่วมเดิน รณรงค์ป้องกันยาเสพติดและสิ่งผิดผิดกฎหมาย

26 มิถุนายนของทุกปี ตชส.สน.ประเวศ ร่วมกับ กกต.ตร. สน.ประเวศ ร่วมเดิน รณรงค์ป้องกันยาเสพติดและสิ่งผิดผิดกฎหมาย ให้เยาวชน รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในเยาวชน หยุดพนันปกป้องเยาวชนช่วยกันปิดบัง วังวนทำลายชีวิต เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และรณรงค์ห้ามเล่นการพนันทายผลฟุตบอลให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนแก่นวิทยาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณสกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม ประธานกกต.ตร. สนประเวศ ผอ.ร.ร. แก่นทองอุปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่ ตำรวจ นักเรียนนักศึกษา มาร่วมสนุก กิจกรรมแสดง วันต้านยาเสพติดโลก ร่วมกันรณรงค์และเล่นดนตรีร้องเพลงด้วยความสนุกสนาน เป็นที่ชื่นชอบแก่เด็กๆนักเรียน และเยาวชน

Leave a Reply

%d bloggers like this: