เจ้าหน้าที่มูลนิธิรวมใจ อป.พร.อ.เมืองเชียงใหม่ นำกำลังสนับสนุนสร้างฝายเปลี่ยนทางเดินน้ำจากดอยผาหมีไม่ให้ไหลเข้าถ้ำหลวงนางนอน ที่จะเป็นอุสสรค์กับเจ้าหน้าที่ ที่เข้าเพื่อช่วยน้องทั้ง 13 คนกลับบ้าน

Leave a Reply

%d bloggers like this: