นายอำเภอลานกระบือ ห่วงใยเยาวชนในสถานศึกษา

นายอำเภอห่วงใยเยาวชนในสถานศึกษา

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 – 16.30 น. นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ เป็นประธานเปิดโครงการธรรมะสัญจร ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ร่วมกับสถานศึกษา ทหาร…โดยนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ ได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องยาเสพติด ความปลอดภัยในการใช้ถนน และความสะอาด ทั้งนี้ ได้นิมนต์พระจรัญ อาจารสุโก เจ้าอาวาสวัดทรายทองวนาราม ต.หนองหลวง, พระทองหนัก กตสาโร เจ้าอาวาสวัดเทวาพิทักษ์ ต.โนนพลวง และพระมหานพรัตน์ ธมมวโร วัดเทวาพิทักษ์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร บรรยายให้ความรู้ด้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านหนองหลวง มีนักเรียนชั้น ม.1-3 เข้ารับการอบรม จำนวน 78 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้ธรรมะในการห่างไกลยาเสพติด และทราบถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดแล้ว นักเรียนสามารถมีภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังตนเองไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีกทั้งช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้หมู่บ้านและชุมชนของเราปลอดภัยยาเสพติด

Leave a Reply

%d bloggers like this: