ผู้ว่าฯปทุมธานี ประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ (29 มิ.ย.61) เวลา 10.00 น. ที่ สนามโรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร. พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดปทุมธานี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ในการพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อบ่มเพรานิสัยเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี ตามจารีตประเพณีบ้านเมืองดังอุดมการณ์ของลูกเสือ ให้มีวินัย มีความซื่อสัตย์ รู้จักบำเพ็ญตน เพื่อสาธารณประโยชน์ งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธี จำนวน 25 หน่วย/โรงเรียน จำนวน 1,420 คน ตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด สำนักงานลูกเสือจังหวัด สมาชิกลูกเสือชาวบ้านจากทุกอำเภอในจังหวัดปทุมธานี ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. มาร่วมพิธีอีกด้วย

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: