“กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ ร่วมกับ หน่วยงาน ปภ. ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอัคคีภัย!!

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.61 เวลา 17:00 น. กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ ร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ ช่วยเหลือ และ เยียวยากับผู้ประสบอัคคีภัย โดยมี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และนายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เดินทางไปบ้านผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค(ถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มบรรจุขวด-ของมูลนิธิพระราหู เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและหลอดไฟฟ้า -ของ สนง.ปภ.ปข.) ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ครอบครัว
1.บ้านเช่าเลขที่ 127/8 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบครีขันธ์ มีสมาชิกจำนวน 4 คน มีนายถาวร อินทร์สร เป็นหัวหน้าครอบครัว
2. บ้านเช่าเลขที่ 127/9 มีสมาชิกจำนวน 3 คน มีนางสุนันทา สมใจรักษ์ เป็นหัวหน้าครอบครัว
– โดยมี เจ้าหน้าที่ กลล.รส.จว.ปข.พื้นที่ อ.ทับสะแก และชาวบ้านร่วมเป็นสักขีพยาน!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: