เขตบางขุนเทียน ร่วมชมรมคนรักลิงหัวใจแกร่ง ร่วมกันปลูกต้นไม้ ป่าชายเลนให้ลิงพักอาศัย

เขตบางขุนเทียน ร่วมชมรมคนรักลิงหัวใจแกร่งและภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน และ โรงเรียนในพื้นที่ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ และพัฒนาให้เป็นแหล่งอาหารลิงในระยะยาว ร่วมกันปลูกต้นไม้ ป่าชายเลนให้ลิงพักอาศัย บริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนา ถิ่นอนุสาวรีย์คุณกะลา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผอ.เขตบางขุนเทียน นายณันทพงศ์ สินมา ผู้ช่วย ผอ.เขตบางขุนเทียน นางพรพัน วัฒนสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม ว่าที่ ร.ต. จีรวุฒิ โรยสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นายนภพล มนต์มนัสสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด นายสุทิน อ่อนฟุ้ง ประธานกรรมการชุมชนเขตบางขุนเทียน นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรุงเทพมหานคร และชมรมคนรักลิงหัวใจแกร่ง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ป่าชายเลนให้ลิงพักอาศัยบริเวณคลองเฉลิมชัยพัฒนา จำนวน 1,000 ต้น เป็นครั้งแรก โดยมีต้นไม้หลายชนิด อาทิเช่นต้นพยุง ต้นตะเคียน ชัยพฤกษ์ โกงกาง แสมขาว สัตบรรณ( ต้นตับเป็ด) เป็นต้น โดยมีประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ด้วยเขตบางขุนเทียน เป็นพื้นที่ที่แตกต่างจากถิ่น กทม.อื่นๆ นอกจากมีืทะเลแล้ว ยังมีป่าชายเลน และเป็นถิ่นลิงแสม ซึ่งถือเป็นลิง กทม. ที่ทุกวันนี้แทบไม่มีที่อยู่ให้ลิงได้อาศัย หากปรับภูมิทัศน์และพัฒนาถิ่นให้ลิงมีอาหารเป็นหลักแหล่ง ก็น่าจะสามารถพัฒนากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ ดูลิง ดูวิว ได้ดีเม็ดเงินสะพัดในอนาคตได้

เด็กหลังเขา / ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: