งานวันกตัญญูบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ปีที่46 ทำบุญอายุวัฒนมงคล 6 รอบ 72 ปี 52 พรรษา พระครูวิบูลพัฒนกิตติ์ เจ้าอาวาส วัดหัวกระบือ สมทบทุน สร้างอุโบสถไม้สัก 3 ชั้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อพระครูวิบูลพัฒนกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือ ทางคณะสงฆ์ คณะกรรมการ และศิษยานุศิษย์วัดหัวกระบือจึงได้ร่วมกัน จัดงานทำบุญวันกตัญญูเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายโดยจัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทหมู่ขึ้นโดยมีการบวชพระ 25รูป และ สามเณร 7รูปและ มอบทุนการศึกษานักเรียน และทุนสวัสดิการครู และถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ-สามเณรฯ ได้จัดมาเป็นประจำทุกปีเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์
เทพยวรางกูร และ พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดทั้อุทิศส่วนกุศลให้อดีตเจ้าอาวาส วัดหัวกระบือ และ บุพการีชนผู้ที่เคยอุปการะ อุปถัมภ์ บำรุง
วัดหัวกระบือ และ พระพุทธศาสนาตลอดมา

โดยในงานมีโรงทานแจกอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 70 กว่าร้าน

Leave a Reply

%d bloggers like this: