เกิดเหตุเพลิงไหม้เครื่องจักรโรงงานไทย รอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด11/99 ม.1ตำบลท่าจีน อ.เมืองจ.สมุทรสาคร ขณะนี้ยังไม่สามารคคงยคุมเพลิงไว้ได้

2 กค.61 เวลาประมาณ 07.00น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้เครื่องจักรโรงงานไทย รอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด11/99 ม.1ตำบลท่าจีน อ.เมืองจ.สมุทรสาคร ขณะนี้ยังไม่สามารคคงยคุมเพลิงไว้ได้ การให้ความช่วยเหลือ รถบรรทุกน้ำรถดับเพลิง จำนวน 15 คัน

ข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บ ตัวเลขยังไม่นิ่ง สรุปข้อมูลคนเจ็บ 5 ราย พนักงานของโรงงาน
ส่งรพ.มหาชัย 1 จำนวน 3 ราย
ส่งรพ.มหาชัย 3 จำนวน 1 ราย
ส่งรพ.เจษฎาเวชการ จำนวน 1 ราย

ในส่วนอาสาบรรเทาสาธารณภัยที่บาดเจ็บ 1 ราย ขอไม่ไปโรงพยาบาล เข้าปฎิบัติการดับเพลิงต่อเนื่อง

ปภ สมุทรสาคร

Leave a Reply

%d bloggers like this: