อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร ภาคใต้ตอนบน และเยี่ยมชมการแสดงผลงานนิทรรศการ เเละผลการประกวดผลผลิตทางการเกษตรของ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร ภาคใต้ตอนบน และเยี่ยมชมการแสดงผลงานนิทรรศการ เเละผลการประกวดผลผลิตทางการเกษตรของ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึง วัตถุประสงค์การจัดงานฯ เเละผลงาน 50 ปีของกรมส่งเสริมการเกษตร และเป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ สุราษฎร์ธานี ปี 2561 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2561 ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี(Co-Op)

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: