เขตประเวศ ตรวจพื้นที่เร่งรัดปรับปรุงพื้นที่ตามนโยบาย NOW “ทำจริง เห็นผลจริง”

เขตประเวศ ตรวจพื้นที่เร่งรัดปรับปรุงพื้นที่ตามนโยบาย NOW “ทำจริง เห็นผลจริง”
ที่ บริเวณชุมชนจรเข้ขบล่าง เขตประเวศ

วันนี้( 3 ก.ค.61) เวลา 11.00 น. นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมนายนิวัฒน์ ดวงจิโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาร้องเรียนต่างๆ และติดตามโครงการที่สำนักงานเขตรับผิดชอบในพื้นที่ ตามนโยบาย NOW ภายใต้แนวคิด “ทำจริง เห็นผลจริง”เพื่อให้ทุกโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพฯ สะอาด สะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตดี และวิถีพอเพียง สำเร็จตามเป้าหมาย สิ่งที่ขาดหายไปก็จะได้รับการเติมเต็ม ในส่วนของเสียงสะท้อนจากประชาชนถึงจุดอ่อนและข้อบกพร่องต่างๆ พร้อมเร่งปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กล่าวว่า จากตรวจสอบทางเดิน ค.ส.ล. ในบริเวณชุมชนจรเข้ขบล่าง ซึ่งอยู่ในส่วนของฝ่ายโยธา ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างทรุดโทรม จำเป็นต้องมีการบูรณะก่อสร้างใหม่ อาจต้องมีการรื้อสะพานเพื่อก่อสร้างใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อของบประมาณก่อสร้างปรับปรุงทางเดิน ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ของคลอง อย่าได้ทิ้งขยะลงคลองเพราะจะทำให้คลองเกิดความตื้นเขิน เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำไหลสามารถระบายน้ำได้อย่างไม่ติดขัด นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบการปรับปรุงก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ของสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข และตรวจสอบการก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเรียบคลองชุมชนทับช้างล่าง

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน
……………………………..

Leave a Reply

%d bloggers like this: