เขตประเวศ ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดนัมเบอร์วัน ประชาสัมพันธ์ อย่ารุกล้ำที่สาธารณะ ที่ บริเวณตลาดนัมเบอร์วัน เขตประเวศ วัน

เขตประเวศ ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดนัมเบอร์วัน ประชาสัมพันธ์ อย่ารุกล้ำที่สาธารณะ
ที่ บริเวณตลาดนัมเบอร์วัน เขตประเวศ

วันนี้( 3 ก.ค.61) เวลา 12.00 น. นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมนายนิวัฒน์ ดวงจิโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาร้องเรียนต่างๆ และติดตามโครงการที่สำนักงานเขตรับผิดชอบในพื้นที่ ตามนโยบาย NOW ภายใต้แนวคิด “ทำจริง เห็นผลจริง”เพื่อให้ทุกโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพฯ สะอาด สะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตดี และวิถีพอเพียง สำเร็จตามเป้าหมาย สิ่งที่ขาดหายไปก็จะได้รับการเติมเต็ม ในส่วนของเสียงสะท้อนจากประชาชนถึงจุดอ่อนและข้อบกพร่องต่างๆ พร้อมเร่งปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กล่าวว่า ภายหลังได้เข้าไปตรวจสอบอาคารที่ได้รับการร้องเรียน บริเวณย่านตลาดนัมเบอร์วัน ตรวจพบมีการตั้งวางสิ่งของ รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบกับมีผู้ค้าขายตั้งวางล้ำพื้นที่สาธารณะ และเทสิ่งปฏิกูลลงท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ให้เกิดการอุดตันของไขมันและ และทำให้เวลาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่เกิดน้ำท่วมขัง ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้ประกอบการ ทำการรื้อสิ่งกีดขวางทางสาธารณะออกให้หมด โดยขอความร่วมมือเพื่อไม่ให้มีการกระทำซ้ำอีก ก่อนที่เขตประเวศ จะดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ต่อไป
นอกจากนี้ยังได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ให้รีบเร่งดำเนินการร้านค้าที่รุกร้ำทางสาธารณะ บริเวณข้างหมู่บ้านสุธาทิพย์และรื้อเต้นที่ตั้งขวางลำรางสาธารณะอีกด้วย โดยหลังจากนี้เขตประเวศจะจัดการประชุมร่วมกันทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน
……………………………..

Leave a Reply

%d bloggers like this: