จ.สุราษฎร์ธานีแถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร (GI) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12 – 23 กรกฎาคมนี้

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องขุนทะเล โรงแรมสยามธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน “เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร (GI) สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561” โดยเทศบาลเมืองนาสาร ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 23 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณริมคลองฉลาง อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในท้องถิ่น โดยเฉพาะเงาะโรงเรียน ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ เป็นสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจของเมืองนาสาร และเป็นสินค้าที่ได้รับประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเชิญชวนประชาชนทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ ได้มาเที่ยวชมเทศกาลงานเงาะโรงเรียนนาสาร เพื่อร่วมส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณริมคลองฉลาง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

นังสือพิมพ์ เรื่องจริงผ่านเลนส์
ศูนย์ข่าวประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: