‘สมาคมชาวศรีสะเกษ’ จัดพิธีส่งมอบตำแหน่ง ให้ ‘ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยา กรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม’ รับมอบตำแหน่งนายกสมาคมชาวศรีสะเกษ ต่อจาก พณฯ ท่าน อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม..

‘สมาคมชาวศรีสะเกษ’ จัดพิธีส่งมอบตำแหน่ง ให้ ‘ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม’ รับมอบตำแหน่งนายกสมาคมชาวศรีสะเกษ ต่อจาก พณฯ ท่าน อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.61 ณ ห้องประชุม 206 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ พณฯ ท่าน อาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตนายกสมาคมชาวศรีสะเกษ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา นายกสมาคมชาวศรีสะเกษคนใหม่ ก่อนทำพิธีส่งมอบหน้าที่ พร้อมทั้งสรุปงานในความรับผิดชอบ จากนั้นลงนามในเอกสารและส่งมอบแก่ ดร.วิจารย์ฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมชาวศรีสะเกษท่านต่อไป โดยมี พล.อ.วรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน อดีตนายกสมาคมฯ ปัจจุบันที่ปรึกษาฯ พร้อมทั้ง น.สพ.ยันต์ สุขวงศ์ , นายไชยกร บุญลภาภัทร์ , นายบุญศักดิ์ สมพงษ์ และคณะกรรมการผู้บริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ อาทิ นายอุทิศ บัวศรี อุปนายกฯ คนที่ 1 , นายสิทธิชัย ภูทิพย์ อุปนายกฯ คนที่ 2 , ดร.อภิชา ระยับศรี เลขาธิการฯ , ดร.มาลัย จันทน์เทศ , พ.อ.เอกภาพ สุหร่าย , พ.อ.สาคร ทองอินทร , พ.ต.ท.พัฒนพงษ์ วิฤทธิ์เตชะ , นายสุรชัย ชินชัย , นายปัญญา จารุมาศ , นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน , นายชาญวิชญ์ เผ่าพงษ์ , นายเอกพล พงษ์สุวรรณ , นายประพันธ์ หารไชย , นางสาวเจนกิจ นัดไธสง ฯลฯ ร่วมในพิธีฯ จากนั้นประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสมาคมชาวศรีเกษ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ดร.วิจารย์ฯ นายกสมาคมฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคมอีกด้านหนึ่งของ ดร.วิจารย์ฯ ด้วยความปราถนาดีต่อชาวศรีสะเกษต่อไปครับ…

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: