อาชีวะอาสาเชียงราย หนุนเสบียงช่วยทีมค้นหา “หมูป่าอะคาเดมี”

อาชีวะอาสาเชียงราย หนุนเสบียงช่วยทีมค้นหา “หมูป่าอะคาเดมี”
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวถึงกรณีเยาวชนทีมฟุตบอล “หมูป่าอะคาเดมี” แม่สาย พร้อมผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จำนวน 13 คน ซึ่งติดอยู่ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.61 – ปัจจุบัน ว่าได้มอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยทีมงาน Fix it Center ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาของอาชีวะลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นอาสาสมัครทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้น 7 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทยเยอรมัน
เลขาธิการ กอศ. เล่าต่อไปว่า การจัดตั้งศูนย์ Fix it Center ได้ไปจัดตั้งไว้ที่ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย เพื่อเป็นศูนย์ให้การสนับสนุนการทำงานของหน่วยปฏิบัติงานช่วยเหลือกลุ่มเยาวชน โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นำนักเรียน นักศึกษา และลูกเสือ ที่มีจิตอาสาบริการไปสนับสนุนด้านพลาธิการ การแปรรูปอาหารที่ได้จากการรับบริจาค นำมาปรุงให้ถูกหลักอนามัย รวมทั้งการจัดทำขนม ปรุงอาหารสด ใหม่ ทุกวัน เพื่อส่งให้กับหน่วยค้นหา การแจกจ่าย ลำเลียงน้ำดื่มให้กับทีมอาสาสมัคร การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณ ต.โป่งผา รวมทั้งการช่วยเคลื่อนย้าย ลำเลียง สิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค

เลขาธิการกอศ. กล่าวอีกว่า หากมีเหตุการณ์สำคัญ หรือการเกิดภาวะวิกฤติขึ้นในประเทศ พวกเราชาวอาชีวศึกษาพร้อมเข้าร่วมแก้ไขวิกฤตและครั้งนี้ก็ถือเป็นวิกฤตสำคัญระดับประเทศ ซึ่งอาชีวะมีนวัตกรรมที่เป็นผลงานของเด็กอาชีวะมากมาย แต่ต้องยอมรับว่าอาชีวศึกษายังขาดประสบการณ์จริงในการใช้นวัตกรรมอย่างการผลิตหุ่นยนต์กู้ชีพในรูปแบบต่างๆอุปกรณ์ค้นหาสัญญาณชีพ อุปกรณ์การดำน้ำ ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาอาชีวะได้เห็นการทำงานของผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัยระดับโลกว่ามีวิธีการอย่างไร การได้ลงพื้นที่ทำงานจริงส่งผลให้เด็กอาชีวะมองเห็นเทคนิคการทำงาน วิธีการของมืออาชีพ และพวกเขาจะมีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต สิ่งเหล่านี้สอศ.ได้ให้นโยบายว่าทุกครั้งที่ประเทศเกิดเหตุการณ์ หรือต้องการความช่วยเหลือนักศึกษาอาชีวะทุกพื้นที่จะต้องออกช่วยเหลืองานของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะเป็นการปลูกจิตสำนักให้กับเยาวชนอาชีวศึกษาให้ทำงานเสียสละเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ

เครดิตกลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: