“อาชีวะ” คนครัวบนเรือเดินทะเล

“อาหารอร่อยทำให้ทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ฉะนั้นอาหารบนเรือเดินทะเล ต้องมีความอร่อยและน่ารับประทาน” นายสุรพล โชติธรรมโม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา (วอศ.) นครศรีธรรมราช เล่าถึง คนครัวบนเรือเดินทะเล ว่า วอศ.นครศรีธรรมราชเปิดสอนสาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ มาเกือบ 10 ปี ซึ่งมีเพียงแห่งเดียว การประกอบอาหารเป็นงานที่สำคัญมากในการดูแลโภชนาการที่มีคุณภาพ สำหรับผู้ปฏิบัติงานบนเรือเดินทะเลที่ต้องใช้ชีวิตทั้งวันทั้งคืนอยู่ท่ามกลางทะเลมหาสมุทรเป็นเวลานาน

สาขางานการประกอบอกหารบนเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ เป็นการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยความร่วมมือระหว่างวอศ.นครศรีธรรมราช กับบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ในการร่วมคิดหลักสูตร รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบนเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ โดยนักศึกษาจะเรียนทฤษฎีในวิทยาลัยเป็นเวลา 1 ปี จากนั้นจะได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบนเรือเดินทะเลระหว่างประเทศเป็นเวลาอีก 1 ปี ในฐานะคนบนเรือ ภายใต้การดูแลของพ่อครัวประจำเรือ โดยนักศึกษาจะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นลูกมือ ในการประกอบอาหาร แกะสลัก และประดับตกแต่งอาหารให้สวยงามน่ารับประทาน จัดเสิร์ฟอาหาร ดูแลสุขภาพอนามัยในห้องครัว

ผู้อำนวยการวอศ.นครศรีธรรมราช กล่าวต่อไปว่า นักศึกษาที่เรียนในสาขานี้สิ่งสำคัญคือ ต้องเป็นคนที่มีใจรักการทำอาหาร และต้องการทำงานบนเรือเดินทะเลจริงๆ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานบนเรือ หรือลูกเรือส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ซึ่งทำให้สาขานี้จำเป็นต้องรับเฉพาะนักศึกษาชายเท่านั้น และอีกประการคือ ต้องมีความอดทน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมที่จะลุยและปฏิบัติงานบนเรือได้ โดยจะมีการอบรม และทดสอบร่างกายก่อนจะลงไปปฏิบัติหน้าที่ในเรือเดินทะเล ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ

ก่อนที่จะได้ขึ้นเรือจริงเพื่อไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องผ่านการฝึกอบรมของกรมเจ้าท่า โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดำรงชีพในทะเล พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ การป้องกันและการดับไฟ และความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งการอบรมเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ใช้ชีวิตแบบคนเรือ

วอศ.นครศรีธรรมราช เปิดสอนระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในสาขานี้เพียงที่เดียว เปิดสอนมาเป็นเวลา 9 ปี นักศึกษาที่จบการศึกษามีงานทำ 100 % ปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรทางเรือเดินทะเลจำนวนมาก ในทุกๆ ตำแหน่งและสาขา โดยเฉพาะทักษะวิชาชีพ มีความต้องการมากกว่าหนึ่งพันคน แต่ประเทศไทยผลิตได้เพียงร้อยต้นๆ เรือจะมีหลายประเภทแบ่งตามการใช้งาน เช่น เรือสำราญ (เรือบรรทุกผู้โดยสาร) เรือบรรทุกสินค้า เรือรบ เรือประมง เรือสำรวจทางอุทกศาสตร์ เรือขุดร่องน้ำ

“โก้” นายภาคภูมิ สุขศรีนวล เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ชื่นชอบและรักในการทำอาหาร ชอบการผจญภัย ชอบท่องเที่ยว ได้ค้นหาอะไรใหม่ๆ ให้กับชีวิต จึงเลือกเรียนสาขาการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ รุ่นที่ 8 ระหว่างเรียนสามารถทำงานมีรายได้ จึงตัดสินใจมาเรียนที่วอศ.นครศรีธรรมราช ซึ่งต้องมีการเตรียมพร้อม ก่อนออกเรือต้องมีการอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น การดับไฟขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาล การรู้จักใช้อุปกรณ์ป้องกันบนเรือ รวมทั้งต้องฝึกการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความอดทนต่อทุกสถานการณ์ ต่ออุปสรรคต่างๆ ต้องพร้อมรับกับปัญหาที่เราไม่เคยพบ ไม่คาดคิด

สิ่งที่โก้ ได้รับคือ การได้ฝึกตนเองให้มีความอดทน มีวินัย เรียนรู้ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอ ที่สำคัญมีรายได้ดีมาก ระยะเวลา 10 เดือนที่ทำงานในเรือสามารถเก็บเงินได้เกือบ 3 แสนบาท ได้นำเงินไปช่วยพ่อแม่ไถ่ถอนที่ดินออกมา ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีสามารถสร้างอนาคตให้กับตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง ขอแค่มีความอดทน มีวินัย และรักในงานที่ตัวเองทำ นักศึกษาสาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ จบแล้วมีงานทำ 100 % และยังมีรายได้ดีอีกด้วย

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: