“ครบรอบ 144 ปีกรมศุล”

“ครบรอบ 144 ปีกรมศุล”

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ “กรมศุลกากร” ครบรอบ 144 ปี และได้มอบเงินสมทบทุน เพื่อ”สาธารณประโยชน์ และการกุศล”ในนาม สํานักงานปลัด กระทรวงการคลัง ณ กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา….

Leave a Reply

%d bloggers like this: