“กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ!!ร่วมกับ เทศบาลและสวัสดิการสังคมในจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยยากไร้!!

เมื่อวันที่ (๐๔ ก.ค. ๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ น.กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯร่วมกับเทศบาลและกองสวัสดิการสังคมในจังหวัดประจวบ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ จ.ส.อ.นิติเทพ จิตประสงค์ เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รว.จว.ประจวบฯ พื้นที่ อ.หัวหิน ,ชป.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๒ พท.หัวหิน นำโดย จ.ส.อ.สมพร หงห์ทอง ร่วมกับ นายเจษฦา ทวีกาษจณ์ รองนายกเทศบาลบ้านหนองพลับ และ น.ส.หนึ่งฤทัย สุขจันทร์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลบ้านหนองพลับ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยยากไร้และนำถุงยังชีพ พร้อม น้ำดื่ม ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯได้รับการบริจาคจาก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา”ชมรมFCสัญญาใจ..คนไทยไม่ทิ้งกัน”และประธาน”มูลนิธิ พระราหูใจถึงใจ” มอบให้ จำนวน ๒ ราย รายละ ๑ ชุด ดังนี้

๑.นายสำฤทธิ์ แย้มไพฑูรย์ อายุ ๖๕ ปี ที่อยู่ ๓๑๓ ม.๒ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ ปัจจุบันเริ่มมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงตัว อยู่กับภรรยาซึ่งรับจ้างและทำการเกษตรในครัวเรือนเลี้ยงชีพ
๒.นางสุทิน พรหมเชื้อ อายุ ๗๒ ปี ที่อยู่ ๒๐๖ ม.๒ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ เลี้ยงชีพด้วยเกษตรในครัวเรือน และทำสับปะรดกวน อยู่กับหลาน ๔ คน ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทำไร่ ซึ่งต่างก็แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพ
ทั้ง ๒ ครอบครัวแม้จะประสบปัญหากับความยากไร้ แต่ก็หาเวลาร่วมกิจกรรมทำความดีอยู่เสมอ ได้แก่ จิตอาสาต่างๆในพื้นที่!

Leave a Reply

%d bloggers like this: