ปฏิบัติการต่อเนื่อง รถแท็กซี่ ปฏิเสธรับผู้โดยสารบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

ปฏิบัติการต่อเนื่อง รถแท็กซี่ ปฏิเสธรับผู้โดยสารบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เมื่อเวลา10.00น. วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ.บริเวณถนนข้าวสารและวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของ
สน. ชนะสงคราม ได้ตรวจจับรถแท็กซี่ ที่ปฏิเสธรับผู้โดยสารและแท็กซี่ที่ไม่เปิดมิเตอร์โดยใช้อัตราค่าโดยสารด้วยวิธีเหมา ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้ทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้งนี้ได้มีนโยบายให้กวดขัน จับกุมแท็กซี่ที่ไม่ทำตามกฏระเบียบ ทั้งนี้ พ.ต.อ.จักรกริศน์ โฉสูงเนิน ผกก.พ.ต.ท.ภูวดล อุ่นโพธิ รอง ผกก.
จร.พ.ต.ท.วรวุฒิ ไชยสมบูรณ์ สารวัตรจราจร สน.ชนะ
สงคราม นายสุวิน ชุมชัย เจ้าพนักงานเทคกิจปฏิ
สำนักงานเขตพระนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ตำรวจและเทศกิจ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องโดยในครั้งนี้ได้จับกุมแท็กซี่ที่กระทำผิดกฎหมาย ปฏิเสธผู้โดยสาร 12 ราย และปิดมิเตอร์ 6 ราย เพื่อดำเนินคดี และในช่วงท้ายทางท่าน พ.ต.ท.วรวุฒิ ไชยสมบูรณ์ สว.จร.สน.ชนะสงคราม ได้ฝากบอกถึงผู้ขับขี่รถแท็กซี่ว่าควรเรียนรู้เส้นทางและตรวจสอบในเรื่องความพร้อมก่อนรับผู้โดยสารอีกทั้งควรรับผู้โดยสารและคิดอัตราค่าโดยสารตามจริงของมิเตอร์ ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาเที่ยวเมืองไทยอย่างยั่งยืนต่อไป !!

ใหญ่ ยานนาวา นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: