“ดอง” เปิดโหลแล้วโชว์ของ…ART THESIS EXHIBITION

“ดอง” เปิดโหลแล้วโชว์ของ…ART THESIS EXHIBITION

“การดองคือการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง เป็นการแปรรูปทำให้อาหารคงสภาพเดิมได้นานขึ้น เราจึงนำมาเปรียบเทียบกับการดองทักษะ องค์ความรู้ ประสบการณ์ตลอดระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา แล้วนำมาแปรรูปเพื่อปล่อยของเป็นผลงานศิลปะตามความถนัดของตัวเอง”
นางสาวสโรชา จำนงค์จิตร นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเนรศวร เล่าถึงที่มาของนิทรรศการ ART THESIS EXHIBITION “ดอง” ที่จัดแสดงอยู่ ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม จำนวนกว่า ๕๐ ชิ้น ฝีมือของนิสิตจำนวน ๑๙ คน จึงไม่ได้มีเพียงความสวยงาม แปลกตา ร่วมสมัยเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงบุคลิก ตัวตน ทัศนคติ การใช้ชีวิตตลอดระยะเวลา ๔ ปีของการศึกษาเรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลาย เช่น
ผลงาน “ห่มความอบอุ่น” ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาสและเย็บผ้า ของนางสาวพรทิพย์ ปารมีศรี “การปั้นตัวคนแทนตัวเองนอนห่มบ้าน ห่มความคิดถึง ภายในบ้านเล่าเรื่องราวของครอบครัว มีตัวเอง พ่อ แม่ มีโต๊ะกินข้าว เตียงนอน บอกเล่าถึงความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่นของครอบครัว ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไร พ่อแม่จะคอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างเราเสมอ ทำให้เรามีภูมิต้านทานในการใช้ชีวิต”

จิตรกรรมภาพหนึ่ง มองไกล ๆ เหมือนใครนำเศษผ้ามาขยำรวมกันไว้ แต่หากมองให้ดีนั่นคือภาพของพ่อแม่ที่ผู้สร้างสรรค์ใช้เศษผ้าเล่าเรื่อง “เสื้อผ้าเป็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของมนุษย์เรา ผมจึงนำเสื้อผ้ามาจัดวางเป็นรูปพ่อกับแม่ แขวนไว้ที่ฝาบ้าน ถ่ายภาพ แล้วจึงวาด โดยใช้เสื้อของพ่อกับแม่ที่ใช้จริงในอาชีพเกษตรกรรม ผ้าขาวม้าที่พ่อใช้โพกหัว หมวกที่แม่สวมกันแดด นอกจากนี้ยังนำล็อตเตอรี่มาแซมเข้าไปบนตัวพ่อ เพราะพ่อมีอาชีพเสริมคือขายล็อตเตอรี่” นายมัฑนาวี วังคีรี เล่าถึงผลงาน รูปลักษณ์พ่อแม่ ที่ใช้กลวิธี สีอะครีลิกและสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ
เสื้อผ้าที่ว่าเป็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอกจึงสะท้อนถึงความเป็นตัวตนได้อย่างชัดเจน
อีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจ คือการใช้ปากกาวาดเส้นเป็นรูปคนยกมือขึ้นปิดใบหน้าของตัวเอง ซึ่งส่วนใบหน้าและส่วนหัวนั้นเป็นรูปนกเงือก นายสุริยศักดิ์ ศรีไกรไทย เล่าถึงผลงานตัวตนในอุดมคติว่า “ภาพนี้แสดงถึงความรักที่ไม่มีการนอกใจ มั่นคง ไม่ว่อกแว่ก โดยใช้นกเงือกเป็นสัญลักษณ์ เพราะนกเงือกเป็นสัตว์ที่มั่นคงในความรัก มีคู่เดียวทั้งชีวิต ถ้าตัวหนึ่งตาย อีกตัวหนึ่งก็จะตายตาม ส่วนจุดสีดำที่อยู่รายรอบตัว แสดงถึงการตามหาความรัก แทนผู้คนมากมายที่เราไม่รู้จัก ไม่รู้เลยว่าเราจะเจอความรักแบบไหน รักแท้ มั่นคง หรือฉาบฉวย”
ภาพของหญิงสาวที่ลอยอยู่ใต้ผิวน้ำ, ภาพเด็กน้อยนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ, การเย็บปักถักร้อยเล่าเรื่องราวความทรงจำของการเป็นครอบครัวในอดีต, พิซซาชิ้นใหญ่ที่วางอย่างโดดเด่นกลางห้อง…ฯลฯ ล้วนมีเรื่องราว ความหมาย คุณค่า ที่รอให้ทุกท่านมาค้นหา เพื่อความจรรโลงใจ และเชื่อว่าจะได้มุมมองใหม่ ๆ กลับไป
นิทรรศการ ART THESIS EXHIBITION “ดอง” จัดแสดงจนถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ศกนี้ ในวันและเวลาราชการ ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๑๔๘

พรปวีณ์ ทองด้วง
นักประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Leave a Reply

%d bloggers like this: