จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการการทำนาแปลงใหญ่

จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการการทำนาแปลงใหญ่
ศูนย์เมล็ดพันธ์สุโขทัย กรมการข้าวจัดกิกจรรมรณรงค์ส่งเสริมการการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561
วันนี้ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการการทำนาแปลงใหญ่ ณ โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ ม.2 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จาก 27 กลุ่ม ใน 8 อำเภอของจังหวัดสุโขทัย และประชาชนเข้าร่วม 500 คน ซึ่งมีกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำนาแปลงใหญ่ ,การนิทรรศการของหน่อยงานภาคีต่างๆ และฐานเรียนรู้ด้านเกษตรต่างๆ จำนวน 5 จุดด้วยกัน
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกัน รวมทั้งให้เกษตรกรได้มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโรยีการผลิตข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพของผลผลิต และการลดต้นทุนการผลิตจากภาคเอกชนที่นำเทคโนโลยีส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ในครั้งอีกด้วย

Leave a Reply

%d bloggers like this: