จังหวัดภูเก็ตรายงานเหตุการณ์เรือล่ม

จังหวัดภูเก็ตขอรายงานเหตุการณ์เรือล่ม 6 ก.ค.61 ดังนี้
1. ความเสียหาย
1) เรือฟินิกส์ ไดร์ฟลิ่ง (เรือนำนักท่องเที่ยวไปดำน้ำชมปะการังน้ำลึก) ผู้โดยสารทั้งหมด 105 คน แยกเป็นนักท่องเที่ยว 93 คน ไกด์ 1 คน ลูกเรือ 11 คน ช่วยเหลือแล้ว 48 คน เสียชีวิต 1 คน กำลังค้นหา 56 คน
2) เรือเซเรเนต้า ผู้โดยสารทั้งหมด 42 คน แยกเป็นนักท่องเที่ยว 35 คน ไกด์ 1 คน ลูกเรือ 6 คน ช่วยเหลือแล้ว 42 คน
3) เจ็ตสกี ผู้โดยสารทั้งหมด 2 คน ช่วยเหลือแล้ว 2 คน
สาเหตุ
สาเหตุเรือล่มเกิดจากคลื่นลมแรง ความสูงของคลื่นประมาณ 5 เมตร
2. แผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
1) จัดตั้งศูนย์อำนวยความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ “ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล” ตั้งอยู่ที่ศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ำจังหวัดภูเก็ต Phuket VTMS Control Center บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
2) การค้นหาผู้สูญหาย
– ทัพเรือภาคที่ 3 จัดส่งเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบ 4 ขึ้นค้นหาผู้ประสบภัย เริ่มปฏิบัติการค้นหาเวลา 06.30 น.
– ทัพเรือภาคที่ 3 ประกอบด้วยเรือหลวงหัวหิน เรือ ต.992 ต.232 และเรือหลวงล่องลม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนและเรือประมงประมาณ 10 ลำ ได้ค้นหาแบบปูพรม
– ทัพเรือภาคที่ 3 จัดชุดประดาน้ำค้นหาผู้เสียหายที่คาดว่าจะติดอยู่ที่ซากเรือฟินิกส์

3. การเตรียมการผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้เสียชีวิต
– กรณีผู้ประสบภัย มีการจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร รับที่ท่าเรืออ่าวฉลองและพร้อมรับส่งที่โรงพยาบาลในพื้นที่
– กรณีผู้เสียชีวิต ได้มีการจัดเตรียมที่งานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งศพผู้เสียชีวิตตามที่ญาติร้องขอ
จากกรณีเรือนักท่องเที่ยวล่มสำนักงานทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วปรากฎว่า
เรือฟินิกมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวในนามของบริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด เลขที่ใบอนุญาต 34/01799 มีประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย
กรณีเสียชีวิต 1 ล้าน และรักษาพยาบาล 5 แสนบาท

กรณีเกิดขึ้นลมแรงในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 มีเรือนำเที่ยวติดเกาะราชา
เป็นเรือจำนวน 8 ลำผู้โดยสารรวม 166 คน แบ่งเป็นชื่อเรือและจำนวนคนดังนี้
1. เรือแคทชาช์ม 40คน
2.เรือทูนา 37คน
3.เรือไวแคท 30คน
4.เรือเมจิ ติดเรือแขกออกมาหมดแล้ว
5. เรือซันนี่ ติดเรือแข่งออกมาหมดแล้ว
6.โดริก 29คน
7.เรือริมโกด 12คน
8.เรือไวคอ 18คน
เช้าวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
มีจำนวนเรือที่สามารถกลับสู่จังหวัดภูเก็ตได้จำนวน 6 ลำ รวมผู้โดยสาร 136 คน
แบ่งเป็นชื่อเรือและจำนวนคนดังนี้
1. เรือแคทชาช์ม 40คน
2.เรือทูนา 37คน
3.เรือไวแคท 30คน
4.เรือเมจิ ติดเรือแขกออกมาหมดแล้ว
5. เรือซันนี่ ติดเรือแข่งออกมาหมดแล้ว
6.โดริก 29 คน
คงเหลือเรือที่ติดอยู่ที่เกาะราชา
1.เรือริมโกด 12คน
2.เรือไวคอ 18คน

จากกรณีเรือนักท่องเที่ยวล่ม
สำนักงานทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วปรากฎว่า
เรือฟินิกมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวในนามของบริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด เลขที่ใบอนุญาต 34/01799
มีประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย
กรณีเสียชีวิต 1 ล้าน และรักษาพยาบาล 5 แสนบาท

ปชส.จังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

%d bloggers like this: