“กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ!!ร่วมกับ “ชมรม FC สัญญาใจ..คนไทยไม่ทิ้งกัน” แบ่งปันน้ำใจให้ผู้ยากไร้ ในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง!!

เมื่อวันที่ (๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๗.๐๐ น.กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ”FC สัญญาใจ..คนไทยไม่ทิ้งกัน”และ”มูลนิธิพระราหูใจถึงใจ” แบ่งปันน้ำใจให้ผู้ยากไร้ ในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ ส.อ.กันตินันท์ ชูชื่น เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ปข( พื้นที่อำเภอบางสะพาน )พร้อมด้วย พ.ต.ขจรศักดิ์ บรรจงมณีวัฒน์ หัวหน้าชุดประสานงานฝ่ายข่าว( อำเภอตอนล่าง ) นายพยุงพงษ์ นฤภัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ บ้านเกาะยายฉิม นายจุมพล ถนอมนาค สมาชิกเทศบาลตำบลร่อนทอง ส.อ.กันตินันท์ ชูชื่น เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ปข( พื้นที่อำเภอบางสะพาน )

ได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมเยือนผู้ยากไร้/ผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอบางสะพานและได้นำถุงยังชีพ พร้อม น้ำดื่ม ซึ่งทาง กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการบริจาคจาก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา ” ชมรมFCสัญญาใจ..คนไทยไม่ทิ้งกัน ” และประธาน” มูลนิธิพระราหูใจถึงใจ ” มามอบให้จำนวน ๔ ราย รายละ๑ชุด ดังนี้
๑.บ้านของนางสาว สลวย บรรเลง อยู่บ้านเลขที่๔๓/๒ หมู่๕ ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน
พิการทางสายตา ป่วยเป็นโรคหัวใจและความดันสูง อาศัยอยู่กับลูกชายดำรงชีพด้วยเบี้ยยังชีพของคนพิการ
๒.บ้านของนางสาว ปราณี อุทัย อยู่บ้านเลขที่๙๗ หมู่๕ ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน ได้อาศัยอยู่กัน๒คน ตายาย โดยตาพิการทางขา ขาขวาขาดเนื่องจากประสบอุบัติเหตุมาหลายปี สภาพบ้านทรุดโทรม ต้องหาฝ้าเพดานเก่าๆมากั้นเป็นการชั่วคราว
๓.บ้านของนาย บุญมี ฉิมพาลี อยู่บ้านเลขที่๘๔ หมู่๕ ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน ซึ่งพิการสาเหตุมาจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถเทรเลอร์ ทำให้กระทบกระเทือนทางสมองและกระโหลกศรีษะยุบไปครึ่งซีก
๔.บ้านของนายไสว คล้ายนัดธี ๓๔/๖ หมู่๕ ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน
ซึ่งพิการเป็นอัมพาตครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องมีคนคอยดูแลอยู่ใกล้ และเป็นโรคความดันและโรคเบาหวานต้องทานยาและต้องพาไปหาหมออยู่บ่อยๆ

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ หรือผู้ยากไร้ ในแต่ละครั้ง ซึ่งที่ผ่านมา กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้นำสิ่งของ อุปโภค บริโภค พร้อมกับลงพื้นที่ให้กำลังใจกับผู้ยากไร้ภายในจังหวัด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยารวมทั้งยังแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้อีกด้วย!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: