ประชุม คณะ ประธาน กต.ตร. พร้อมคณะที่ปรึกษาคณะอนุ กต.ตร.กทม.

ประชุม คณะ ประธาน กต.ตร. พร้อมคณะที่ปรึกษาคณะอนุ กต.ตร.กทม. เมื่อเวลา13.30น.วันที่6ก.ค.61 ที่ ห้องประชุมกองบัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก(รอง ผบช.น./ประธาน) พร้อมด้วย ปลัดกรุงเทพมหานคร(รองประธาน) อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา(รองประธาน) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรรมาภิบาล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจราจรและอุบัติภัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ นางพรรณี เลิศสมผล(กต.ตร.กทม.) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ(ผบก.อก.บช.น./เลขานุการ) ว่าที่ พ.ต.อ.ธานินทร์ อินทพรต(ผกก.ฝอ.5/ผู้ช่วยเลขานุการ) พ.ต.ท.สาธิต ชวะโนทัย(รอง ผกก.ฝอ.5/เจ้าหน้าที่) และ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ(ประธาน กต.ตร.กทม) รวมทั้ง กต.ตร.กทม. ที่ปรึกษาคณะ อนุ กต.ตร. กทม. ประธาน กต.ตร.บก.น.1-9 เข้าร่วมประชุม เพื่อสอบถามถึงปัญหาและป้องกันอีกทั้งสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในสังคม โดยในที่ประชุมทุกๆฝ่ายได้เล็งเห็นถึงปัญหาเรื่องของอาชญากรรมและยาเสพติด ซึ่งมีมากอย่างน่าเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง และในหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติดทางด้าน ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ(ประธาน กต.ตร.บก.น.1) ได้วางแนวทางในด้านของกิจกรรมในด้านการกีฬา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาในทางที่ถูกที่ควร อีกทั้งยังได้พัฒนาในเรื่องของสุขภาพร่างกายอีกด้วย ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ(ประธาน กต.ตร.บก.น.1) ได้เล็งเห็นและแสดงความห่วงใยเนื่องจากเด็กและเยาวชนในวันนี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะเติบโต และจะได้นำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาประเทศชาติในวันข้างหน้า ดังนั้นการสนับสนุนด้านการกีฬาจึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ และทางด้านของ นางพรรณี เลิศสมผล(กต.ตร.กทม.) ก็ได้เพิ่มเติมของด้านการศึกษาก็ควรทำควบคู่และต่อเนื่องกันไป ทั้งนี้ในการดูแลประชาชนในด้านอื่นๆอีกทั้งการสนับสนุนในด้านต่างๆก็ยังทำต่อเนื่องต่อไป !!

ใหญ่ ยานนาวา นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: