สตม.เร่งช่วยเหยื่อเรือล่มภูเก็ต สั่งเว้นปรับอยู่เกิน ตั้งศูนย์ดูแลส่งกลับ!!

เมื่อ 6 ก.ค.2561 พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบช.สตม. โฆษก สตม.เปิดเผยว่า พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.สตม. ได้มีหนังสือสั่งการ ที่ 0029.171/2125 ลง 6 ก.ค.2561 ให้ ด่าน ตม.ในสังกัด ยกเว้นค่าปรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสบเหตุ ซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนด(overstay) โดยอาศัยอำนาจตาม ม.54 พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่นักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ ได้รับความเสียหาย บาดเจ็บ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกำหนด
นอกจากนั้น ยังประชุมสั่งการให้ บก.ตม.6 ซึ่งกำกับดูแล ตม.จว.ภูเก็ต ออกแผนรองรับสถานการณ์ โดยประสานการช่วยเหลือกับ กอ.ร่วมฯ ในพื้นที่ โดย พล.ต.ต.เจษฏา ใยสุ่น ผบก.ตม.6 ได้ สั่ง ตม.จว.ภูเก็ต ร่วมการปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลชาวต่างชาติ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนั้น พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ฯ ได้สั่งการให้ บก.ตม.2 ซึ่งดูแล ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต ตั้งจุดอำนวยความสะดวก แก่ ญาติ จนท.และ ผู้เกี่ยวข้อง ในการเดินทางเข้า ออก โดยเตรียมข้อมูล การสื่อสาร ผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และ รพ.ที่รักษาตัว เพื่อตอบข้อซักถามที่สนามบินได้ทันที ซึ่ง พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผบก.ตม.2 ได้จัดชุด ตม.เคลื่อนที่เร็ว พร้อมอำนวยความสะดวกด้านพิธีการคนเข้าเมือง แก่ชาวต่างชาติที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่ต้องเคลื่อนย้ายส่งกลับ ในเขตท่าอากาศยานด้วย

Leave a Reply

%d bloggers like this: