เอไอเอส เดินหน้าส่งมอบ โครงการ(AIS SUPER WiFi To School) ให้กับโรงเรียนประจำจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออก เพื่อสัมผัสความเร็ว แรง ที่ไม่เหมือนใคร

เอไอเอส เดินหน้าส่งมอบ โครงการ(AIS SUPER WiFi To School) ให้กับโรงเรียนประจำจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออก เพื่อสัมผัสความเร็ว แรง ที่ไม่เหมือนใคร

6 กรกฎาคม 2561 ::: เวลา 8.00 น.นายประวิตร จิตรปัญญา หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคตะวันออก เอไอเอส ได้มอบหมายให้นายสุภาพ ตรรกนาถ ผู้จัดการส่วนงานติดตั้งและขยายโครงข่าย ฝ่ายวิศวกรรม ได้ลงพื้นที่ ส่งมอบโครงการ “ติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย สำหรับการใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(AIS SUPER WiFi To School)” แห่งที่ 2 ของภาคตะวันออก คือ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา จากจำนวนทั้งสิ้น 5 แห่ง โดยทำการส่งมอบให้กับ ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์

ทางด้านนายสุภาพ ตรรกนาถ ได้กล่าวว่า “เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่จะก้าวสู่ Thailand 4.0
เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการ Digital Life Service Provider จึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทกับสถานศึกษา ผ่านโครงการ“ส่งมอบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย สำหรับการใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (AIS SUPER WiFi To School)” ตามแหล่งสถานศึกษาต่างๆ ในภาคตะวันออก เพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูล สาระความรู้ให้แก่น้องๆนักเรียนทุกคน โดยการนี้ เอไอเอส ได้ขยายโครงข่าย “AIS SUPER WiFi” ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่สาธารณะภายในโรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 30 จุด เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตนักเรียนยุคใหม่ สนุกกับการท่องเน็ตโลกอินเทอร์เน็ต ด้วยความเร็วสูงสุด 650 Mbps ซึ่งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพด้านการศึกษาได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย โดยลูกค้าเอไอเอสที่มีแพ็กเกจ AIS Super WiFi หรือ AIS WiFi อยู่แล้ว สามารถทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติใช้บริการ AIS Super WiFi หรือ AIS WiFi ได้ทันทีโดยไม่ต้องสมัครใดๆ เพิ่มเติม หรือลงทะเบียนใดๆ ให้ยุ่งยาก” นายสุภาพ กล่าว

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ภาคตะวันออก รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: