ตามที่ปรากฏว่า มีการประกาศจำหน่ายและแจกวัตถุมงคลชนิดต่างๆ อ้างว่า เป็นของพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร นั้น มูลนิธิดอยเวียงแก้ว ขอเรียนให้ทราบ

เรียนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ตามที่ปรากฏว่า มีการประกาศจำหน่ายและแจกวัตถุมงคลชนิดต่างๆ อ้างว่า เป็นของพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร นั้น มูลนิธิดอยเวียงแก้ว ขอเรียนให้ทราบ ๒ ประการ ดังนี้

ประการที่ ๑ พระครูบาบุญชุ่ม ไม่สอนให้เชื่อสิ่งงมงาย วัตถุมงคลต่างๆ ที่ท่านมอบให้ศิษยานุศิษย์และผู้มากราบไหว้นั้น ท่านให้โดยไม่มีมูลค่า ถือว่าเป็นของที่ระลึก
ประการที่ ๒ กรณีผู้ประสงค์ขอร่วมทำบุญกับพระครูบาบุญชุ่ม โดยถวายเป็นเงิน ท่านให้บริจาคเข้ามูลนิธิดอยเวียงแก้ว ซึ่งท่านดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระศาสนา และสาธารณประโยชน์ โดยท่านได้อนุญาตให้มูลนิธิดอยเวียงแก้วจัดสร้างเหรียญที่ระลึกจำนวนหนึ่ง มอบเป็นการตอบแทนผู้บริจาคเงินดังกล่าว

ดังนั้น การประกาศจำหน่ายและแจกวัตถุมงคลดังกล่าว จึงเป็นการแอบอ้าง ฉวยโอกาสหาผลประโยชน์โดยมิชอบ กรุณาอย่าหลงเชื่อ และหากมีข้อมูล เบาะแสบุคคลที่กระทำการดังกล่าว กรุณาแจ้งมูลนิธิดอยเวียงแก้ว เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

มูลนิธิดอยเวียงแก้ว
เลขที่ 555 หมู่ที่ 5 บ้านเวียงแก้ว ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายหมายเลขโทรศัพท์ 081-706-9379 089-191-3838 081-874-7777

Leave a Reply

%d bloggers like this: