ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้เชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน วางหน้าหีบศพ จ่าเอก สมาน กุนัน ณ วัดบ้านหนองคู จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้เชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน วางหน้าหีบศพ จ่าเอก สมาน กุนัน ณ วัดบ้านหนองคู จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น. ที่ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายชยันต์ ศิริมาศ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและญาติของ จ่าเอก สมาน กุนัน ร่วมในการเคลื่อนย้ายหีบศพ จ่าเอก สมาน กุนัน จากเครื่องบินราชนาวี ไปยังวัดบ้านหนองคู ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้เชิญพวงมาลาหลวง , พวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานของพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าหีบศพ จ่าเอก สมาน กุนัน ซึ่งเสียชีวิตจากการรับภารกิจในการให้ความช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมี ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวง วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดยมารดาของจ่าเอก สมาน กุนัน ยังอยู่ในความโศกเศร้า และมีอาการเป็นลม ขณะที่พระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาแก่ศพจ่าเอก สมาน กุนัน ผู้อยู่ในเหตุการณ์ จึงช่วยกันปฐมพยาบาล และนำส่งโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

ในเวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ เชิญตระกล้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้แก่ครอบครัว จ่าเอก สมาน กุนัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

สำหรับประวัติของ “จ่าเอก สมาน กุนัน” จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ , ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ที่ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคาร บิดาชื่อ นายวิชัย กุนัน มารดาชื่อ นางสำราญ กุนัน ภรรยาชื่อ นางวรีพร กุนัน ยังไม่มีลูกด้วยกัน

จ่าเอก สมาน กุนัน เป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจม หน่วยซีล รุ่นที่ 30 ได้ลาออกจากราชการ ไปทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ปี 2549 แม้จะออกจากหน่วยซีลไปแล้ว แต่ยังคงมีความรักและผูกพันกับพี่น้องนักทำลายใต้น้ำจู่โจม โดยไปร่วมกิจกรรมเสมอจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ , พระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการศพโดยตลอด , และพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ …

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

Leave a Reply

%d bloggers like this: